Neidio i'r prif gynnwy

Bwrdd yr Academi Gyllid

Mae Bwrdd Academi Gyllid GIG Cymru yn dwyn ynghyd uwch gydweithwyr cyllid o GIG Cymru a Llywodraeth Cymru, a chynrychiolwyr o sefydliadau partner allweddol.

Aelodaeth Bwrdd yr Academi Gyllid

Cadeirydd

Glyn Jones, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Is-gadeirydd Hywel Jones, Cyfarwyddwr Cyllid, Yr Uned Cyflenwi Cyllid
Pennaeth Proffesiwn Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Cyfarwyddwr Noddwyr Cyllid ac Is-Noddwyr

(gwirfoddolwyr o gyfarwyddwyr y gymuned gyllid)

Pobl: Huw Thomas / Andy Butler

Arloesedd: Claire Osmundsum-Little / Bob Chadwick

Partneriaeth: Pete Hopgood / Sue Hill

Rhagoriaeth: Chris Turley 

Cyfarwyddwyr Cyllid Holl Gyfarwyddwyr Cyllid GIG Cymru

Gwirfoddolwyr o gymuned Gyllid GIG Cymru

Cynrychiolydd Dirprwy Gyfarwyddwyr y Grŵp Cyllid

Cynrychiolydd o'r Grŵp Myfyrwyr Cyllid

Partneriaid

Cynrychiolydd ACCA Cymru

Cynrychiolydd CIMA

Cynrychiolydd CIPFA

Cynrychiolydd ICAEW

Cynrychiolydd Cangen Cymru o HFMA
Tîm y Rhaglen

Cyfarwyddwr: Rebecca Richards

Arweinwyr y rhaglen: Jeni Brown / Sharon Lloyd