Neidio i'r prif gynnwy

Cofrestrwch eich diddordeb yn ein rhaglenni hyfforddi

 

Ni yw Academi Gyllid GIG Cymru, a gallwn roi gwybodaeth i chi am yr opsiynau gyrfa cyffrous a gynigir ar draws Cyllid GIG Cymru a pham mae'n wych gweithio ym maes cyllid

 

Mae 13 o sefydliadau yn rhan o GIG Cymru, sy'n cynnwys Byrddau Iechyd Lleol, Ymddiriedolaethau’r GIG ynghyd â sefydliadau ategol.

 

Os ydych yn fyfyriwr, gallwn roi gwybod i chi pan fydd y sefydliadau hyn yn recriwtio i lenwi eu rhaglenni hyfforddi.  Neu os ydych yn athro/ysgol neu goleg neu prifysgol

, gallwn gysylltu â chi ynglŷn â dod i’ch digwyddiadau.  Gweler y maes perthnasol isod.

 

Myfyrwyr

Ysgolion

Ydych chi'n meddwl am yrfa neu’n chwilio am yrfa ym maes cyllid? 

 

Os ydych chi eisiau gwybod rhagor am yrfa ym maes cyllid, rydyn ni wedi creu'r Llyfryn hwn i esbonio pam mae Cyllid GIG Cymru yn lle gwych i weithio.  Mae hefyd yn rhoi gwybodaeth am y gwahanol gynlluniau, rhaglenni a rolau sydd ar gael ynghyd â sut i wneud cais amdanynt.

 

 

Cofrestrwch eich diddordeb yn y rhaglenni sydd gan Academi Cyllid GIG Cymru i'w cynnig ar hyn o bryd, a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd y rhain yn cael eu recriwtio.  I gofrestru eich diddordeb, cliciwch ar y ddolen ganlynol: https://forms.office.com/e/dd46PYxPcA

 

Hoffech chi i ni ddod i ddigwyddiad mewn ysgol/coleg/prifysgol?

 

Rydym wedi creu fideo sy’n rhoi trosolwg i fyfyrwyr ar sut i ymuno â Theulu Cyllid GIG Cymru a dechrau ar eu taith gyrfa gyda ni.  Mae'r fideo hefyd yn rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr am y manteision o gael gyrfa gyda Chyllid y GIG.  Gallwch ddod o hyd i'r fideo i’w ddangos i'ch myfyrwyr yma: https://www.youtube.com/watch?v=DvFswFG6jDM  

 

Rydym yn gweithio gyda thimau Cyllid ledled GIG Cymru.  Os hoffech i ni ddod i wasanaeth neu ddigwyddiad gyrfa i siarad am Gyllid GIG Cymru a'r hyn sydd gennym i'w gynnig, cysylltwch â ni drwy sganio'r cod QR a llenwi’r Ffurflen Microsoft: https://forms.office.com/e/8vTeVbMgj0

 

Ar ôl ei llenwi, bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi’n fuan i drefnu hyn.  Mae gennym lawer o adnoddau i ysbrydoli ac ennyn diddordeb eich myfyrwyr gan gynnwys cyflwyniadau, gemau, tasgau, a chwis.

 

 

Dyma rai straeon gan ein prentisiaid ledled Cymru.  Gallwch ddod o hyd i ragor yma.

 

 

 “Fe wnes i gais i fod yn brentis oherwydd doeddwn i ddim eisiau dilyn y llwybr prifysgol arferol gyda dyled fawr ac roeddwn i'n teimlo'n barod i ddechrau gweithio a buddsoddi fy amser yn fy astudiaethau. Ticiodd y cynllun prentisiaeth hwn bob blwch ac roedd ganddo’r fantais fod ag enw roeddwn yn gwybod y gallwn ymddiried ynddo!”

Abigail, Prentis yn WAST

 

“Mae llawer o fanteision a chyfleoedd gwych yn dod o weithio i Gyllid GIG Cymru. Yn ogystal â hyn, mae gweithio i Gyllid GIG Cymru yn caniatáu i mi ennill profiad ochr yn ochr â fy astudiaethau Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT).

Rwyf hefyd yn hoffi’r ffaith i mi ddechrau ochr yn ochr â phrentisiaid eraill. Mae hyn wedi ein galluogi i drafod ein hwythnosau gwaith, helpu ein gilydd gyda’n gwaith a’n hastudiaethau, a meithrin cyfeillgarwch da yn y gwaith.”

Lois, Prentis ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 

 

 

Dyma rai straeon gan ein graddedigion ledled Cymru.  Gallwch ddod o hyd i ragor yma.

 

Yn gyffredinol, mae'r cynllun wedi bod yn gyfle gwych, ac rwyf wedi meithrin a datblygu sgiliau a phrofiadau amhrisiadwy, yr wyf yn edrych ymlaen yn fawr at eu defnyddio yn fy rolau yn y dyfodol o fewn Cyllid y GIG.

Mared, Hyfforddai Graddedig ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

 

“Gwnes i gais i fod yn gyfranogwr yng nghynllun Rheoli Ariannol GIG Cymru i Raddedigion oherwydd yn ystod fy astudiaethau prifysgol, fe wnes i fwynhau'r ochr rifiadol a dadansoddol yn fawr iawn ac roeddwn i eisiau defnyddio'r sgiliau hyn yn fy ngyrfa. Gwnes i gais i fod yn rhan o’r cynllun oherwydd yr ochr gylchdroadol o allu gweld llawer o wahanol adrannau cyllid o fewn un sefydliad o fewn y 3 blynedd yn y cynllun yn ogystal â'r cyfle i ddatblygu fy hun ymhellach a gweithio tuag at gymhwyster ACCA. Rheswm arall dros wneud cais i fod yn rhan o’r cynllun yw'r chwilfrydedd oedd gen i am sut olwg fyddai ar y maes cyllid mewn sefydliad mor fawr â GIG Cymru ac felly y cyfleoedd a allai godi o hynny.

Rebecca, Hyfforddai Graddedig ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

 

Rhannu: