Neidio i'r prif gynnwy

Themâu'r Academi

Dwy fenyw yn gwenu, un ar gyfrifiadur a'r llall yn pwyntio at y sgrîn<br>

Datblygu ein Pobl

Datblygu sgiliau pawb syn gweithio ym maes cyllid yn GIG Cymru.

Gliniadur wedi'i ddal gyda nodau ac e-byst yn teithio allan ohono<br>

Arloesedd a Ychwanegu Gwerth

Ychwanegu gwerth i GIG Cymru drwy arloesi ac ymchwilio.

Gweithiwr cyllid sy’n gwenu a meddyg yn gweithio gyda'i gilydd<br>

Gweithio mewn Partneriaeth

Cefnogi GIG Cymru drwy bartneriaethau a chydweithio.

Gliniadur gyda sawl delwedd o'r byd<br>

Hyrwyddo Rhagoriaeth

Defnyddio arfer gorau a thechnoleg i wella prosesau.