Neidio i'r prif gynnwy

Datblygu Cyllid GIG Cymru

Pobl yn rhoi eu dwylo at ei gilydd

 

Ethos yr Academi Gyllid yw bod pob aelod o staff sy’n gweithio i Gyllid GIG Cymru yn “aelod” o’r Academi ac yn chwarae rhan hanfodol wrth gyfrannu at wella ei hun a’r swyddogaeth gyllid. Mae gennym ystod o weithgareddau i gefnogi gwell arweinyddiaeth, datblygiad personol ac ymarfer ariannol ar draws sbectrwm y gymuned gyllid, gan gynnwys:

 • Platfform mentora er mwyn i staff cyllid ledled GIG Cymru wirfoddoli i fentora ei gilydd ar eu meysydd arbenigedd
 • Crynodeb cenedlaethol gan gyfraniadau staff o arferion da a'r cyfle i'w harddangos i gyfoedion
 • Lle i roi cynnig ar dechnegau ariannol ar y cyd, i ddysgu oddi wrth ein gilydd wrth ei gymhwyso.
 • Piblinell Dalent i fynd ati i gefnogi arweinyddiaeth ariannol ar draws ystod gyrfa ym maes Cyllid y GIG - o hyfforddai cyllid i Gyfarwyddwr Cyllid
 • Cyfres o weithgareddau hyfforddi a datblygu yn amrywio o ddosbarthiadau meistr pwnc arbenigol, rhaglenni hyfforddi achrededig i gymorth personol ar asesu effaith
 • Anogaeth a chefnogaeth ragweithiol ar gyfer lleoliadau a rolau datblygu profiad
 • Partneriaethau strategol gyda phrifysgolion i ddarparu agweddau addysgol ar ein rhaglenni
 • Dull sy’n canolbwyntio ar wella llywodraethu ariannol ar draws pob sefydliad yng Nghymru gan arwain at arfer gorau safonol
 • Cydweithio â thimau Gweithlu a Chaffael ledled Cymru i ddatblygu dull “unwaith i Gymru” wrth ddefnyddio systemau craidd
 • Cydweithio â sefydliadau sector cyhoeddus eraill yng Nghymru i gynnig cyfleoedd datblygu traws-sector cyhoeddus i fyfyrwyr cyllid
 • Rhaglenni datblygu clinigol ac ariannol achrededig ar y cyd sy'n dwyn ynghyd arweinyddiaeth glinigol ac ariannol o bob rhan o Gymru gyda'r nod o hyrwyddo gofal iechyd ar sail gwerth - gan wella canlyniadau a chost cleifion
Rhannu: