Neidio i'r prif gynnwy

Straeon

Woman smiling on a red background

Mae mynd i’r afael â’r hanfodion, meithrin perthnasoedd ar draws sawl tîm a gwneud pethau sy’n llai cyfarwydd i mi wedi rhoi’r sylfaen orau i fy nhaith fel cyfrifydd bwrdd clinigol sydd newydd gymhwyso. Mae’r mewnwelediad a gefais o gylchdroeon yn yr adran gyllid wedi bod yn amhrisiadwy ac rwy’n hyderus wrth fynd ati i oresgyn yr heriau sy’n fy wynebu.

Alex,  Cyn-fyfyriwr Graddedig Hyfforddiant 

 

Mae gweithio ym maes cyllid yn GIG Cymru yn fwy na bod yn rhan o’r adran gyllid – mae’n ymwneud â gweithio fel rhan o’r tîm GIG Cymru ehangach, gan ennill dealltwriaeth o’r ffordd y caiff y gwasanaeth ei redeg a sicrhau bod lles pennaf y cleifion wrth wraidd fy ngwaith bob amser.   

Nathan, Myfyriwr Graddedig dan Hyfforddiant

Darllen stori Nathan yma

Wedi i mi dreulio sawl blwyddyn yn gweithio i dîm cyllid lleol, canfûm fod y GIG yn gymhleth ac nad oedd bod yn gyfrifydd traddodiadol yn ddigon.  Gyda chyngor fy mentor, gwnes i’r dewis i ymgeisio am y Cynllun Rheoli Ariannol i Raddedigion, sy’n anelu at roi darlun cyfannol o’r swyddogaethau ym maes cyllid, gan bontio’r bylchau rhwng cyfrifeg rheoli, cyfrifeg ariannol a chydwasanaethau.  Fel mam gyda dau blentyn bach, rydw i wedi dysgu i osod amcanion cyraeddadwy wrth fanteisio ar bob cyfle a bod y gorau y gallaf fod.

Sartha, Myfyriwr Graddedig dan Hyfforddiant

Rhannu: