Neidio i'r prif gynnwy

Sut i wneud cais

Ffurflenni cais yn dod allan o gyfrifiadur

Mae ceisiadau bellach ar gau am eleni.  
Edrychwch ar yr hyn rydym yn ei gynnig ac ystyriwch wneud cais y flwyddyn nesaf - mae ceisiadau ar agor bob mis Medi.

Cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer ein carfan nesaf yma.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y Proffiliau Llwyddiant, gan gynnwys ymddygiadau, cryfderau a galluoedd yn y llyfryn hwn. Mae hyn yn ein cefnogi i ragfynegi'ch perfformiad disgwyleidig yn y rôl drwy’r camau recriwtio amrywiol er mwyn cael darlun cywir o’ch addasrwydd ar gyfer y rôl.

Mae'r camau isod yn rhoi gwybod i chi am y broses. 

Camau’r Cais

Rydym yn recriwtio yn yr hydref er mwyn dechrau yn ystod y mis Medi canlynol.   Mae gan ein proses ymgeisio nifer o rannau ac mae angen i chi lwyddo ym mhob un ohonynt er mwyn symud ymlaen i’r cam nesaf.

Rhan 1: Ffurflen gais ar-lein

Mae dwy adran i'r broses hon. 

  1. Yn gyntaf, byddwch yn ymgeisio trwy gwblhau ffurflen gais safonol ar-lein y GIG trwy wefan NHS Jobs. 
  2. Mae dolen i Microsoft Forms yn yr hysbyseb y mae'n rhaid i chi ei chwblhau hefyd.  Mae'r ffurflen hon yn gofyn i chi gwblhau cyfres o brofion cymhwysedd

Os ydych yn llwyddiannus yn y cam hwn, byddwch yn cael eich gwahodd i Ran 2.

Rhan 2: Asesu sgiliau 

Os ydych yn llwyddo i gyrraedd y cam hwn, byddwch yn cael eich gwahodd i sefyll nifer o brofion ar-lein sydd wedi’u dylunio i brofi eich sgiliau llafar a’ch sgiliau rhifedd.  Os ydych yn llwyddiannus yn y cam hwn, byddwch yn cael eich gwahodd i Ran 3.

Rhan 3: Canolfan asesu a chyfweliadau

Bydd ein canolfannau asesu a chyfweliadau â phanel o weithwyr proffesiynol ym maes cyllid o GIG Cymru yn ein helpu i ddarganfod rhagor am eich cryfderau, eich ymddygiadau a’ch set sgiliau. 

Cynnig: Llongyfarchiadau 

Bydd ein canolfannau asesu a chyfweliadau â phanel o weithwyr proffesiynol ym maes cyllid o GIG Cymru yn ein helpu i ddarganfod rhagor am eich cryfderau, eich ymddygiadau a’ch set sgiliau.  

Cyn i chi wneud cais, i'ch helpu i wneud cais da, awgrymwn eich bod yn darllen y dudalen hon ac yn edrych ar weddill y wybodaeth am y cynllun ar y safle hwn

Rhannu: