Neidio i'r prif gynnwy

Sut i wneud cais

Ffurflenni cais yn dod allan o gyfrifiadur

Mae cynllun graddedigion 2020 bellach ar gau ar gyfer ceisiadau

I'ch helpu i wneud cais da awgrymwn eich bod wedi edrych ar y wybodaeth am y cynllun ar y safle hwn.

Ein proses ymgeisio

Rydym yn recriwtio yn yr hydref er mwyn dechrau yn ystod y mis Medi canlynol.   Mae gan ein proses ymgeisio nifer o rannau ac mae angen i chi lwyddo ym mhob un ohonynt er mwyn symud ymlaen i’r cam nesaf.

Rhan 1: Ffurflen gais ar-lein

Yn gyntaf, byddwch yn ymgeisio trwy gwblhau cais safonol ar-lein y GIG trwy wefan NHS Jobs.  Gofynnir i ymgeiswyr sy’n bodloni ein meini prawf cychwynnol gwblhau cyfres o brofion cymhwysedd ac, os ydych yn llwyddiannus yn y cam hwn, byddwch yn cael eich gwahodd i Ran 2.

Rhan 2: Asesu sgiliau 

Os ydych yn llwyddo i gyrraedd y cam hwn, byddwch yn cael eich gwahodd i sefyll nifer o brofion ar-lein sydd wedi’u dylunio i brofi eich sgiliau llafar a’ch sgiliau rhifedd.  Os ydych yn llwyddiannus yn y cam hwn, byddwch yn cael eich gwahodd i Ran 3.

Rhan 3: Canolfan asesu a chyfweliadau

Bydd ein canolfannau asesu a chyfweliadau â phanel o weithwyr proffesiynol ym maes cyllid o GIG Cymru yn ein helpu i ddarganfod rhagor am eich cryfderau, eich ymddygiadau a’ch set sgiliau. 

Cynnig: Llongyfarchiadau 

Bydd ein canolfannau asesu a chyfweliadau â phanel o weithwyr proffesiynol ym maes cyllid o GIG Cymru yn ein helpu i ddarganfod rhagor am eich cryfderau, eich ymddygiadau a’ch set sgiliau.  

 

Mae Rhan 1 o'r cais drwy Swyddi'r GIG - mae'r hysbyseb ar gyfer y cynllun eleni bellach wedi cau.

Rhannu: