Neidio i'r prif gynnwy

Yr hyn sydd ei angen arnoch

Cap graddio ar gefndir melyn
Mae lefel cymhlethdod, pwysau ariannol digynsail, mwy o bartneriaeth yn gweithio ar draws sectorau a chanolbwyntio cynyddol ar welliant cynnyrch a diogelwch – yn ogystal â disgwyliadau cynyddol cleifion a newid technolegol cyflym - yn gofyn am newid mewn sgiliau arwain newydd.
 
Chwiliwn am unigolion effeithiol iawn sy'n gweithio'n dda mewn tîm ac mewn partneriaeth ag eraill. Byddwch yn gyfathrebwr cryf gyda'r gallu i gysylltu, dylanwadu ac ysbrydoli hyder.  Bydd angen i chi amsugno gwybodaeth yn dda, gan ddadansoddi problemau a chynnig syniadau. Dylech fwynhau cael eich herio a bod â'r egni, hyder a gwytnwch i gyflawni pethau. Bydd yn rhaid i chi hefyd feddu ar y manwl gywirdeb academaidd i lwyddo mewn arholiadau cyfrifyddiaeth proffesiynol.  
 
Meini prawf cais
  • Gradd 2:2 neu uwch (neu gyfwerth)
  • Cymwys i weithio yn y DU

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y Proffiliau Llwyddiant, gan gynnwys ymddygiadau, cryfderau a galluoedd yn y llyfryn hwn. Mae hyn yn ein cefnogi i ragfynegi’ch perfformiad disgwyliedig yn y rôl drwy’r camau recriwtio amrywiol er mwyn cael darlun cywir o’ch addasrwydd ar gyfer y rôl.

 
diagram o broffiliau llwyddiant

 

Rhannu: