Neidio i'r prif gynnwy

Sut i Wneud Cais

person â gliniadur agored a chwpanaid o goffi

Mae cynllun prentisiaeth 2022 bellach wedi cau ar gyfer ceisiadau

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf pan fydd ein rhaglen yn agored i geisiadau.

Os ydych yn ystyried gwneud cais,  mae'r camau isod yn dweud wrthych am yr hyn sy'n dod nesaf yn y broses.

I'ch helpu i wneud cais da awgrymwn eich bod wedi edrych ar y wybodaeth am y rhaglen ar y safle hwn.

Camau’r cais

Rydym yn recriwtio ym mis Ebrill ar gyfer dyddiad dechrau yn ystod y mis Medi canlynol.  Mae dau gam i’n proses recriwtio. Bydd angen ichi basio’r cam cyntaf i fynd i’r cam nesaf.

Rhan 1: Ffurflen gais ar-lein

Yn gyntaf, byddwch yn ymgeisio trwy gwblhau cais safonol ar-lein y GIG trwy wefan NHS Jobs.  Wrth wneud cais am y swydd hon, darllenwch y swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn ofalus. Dylech chi deilwra'ch cais i ofynion y swydd.

Bydd ymgeiswyr sy’n llwyddo yn y cam hwn yn cael eu gwahodd i Ran 2.  

Rhan 2: Cyfweliad a gweithgaredd grŵp 

Bydd ein cyfweliadau yn cynnwys panel o weithwyr proffesiynol ym maes cyllid o GIG Cymru a byddant yn ein helpu i ddarganfod rhagor am eich cryfderau, eich ymddygiadau a’ch set sgiliau.

Cynnig: Llongyfarchiadau 

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cynnig lle ar y rhaglen tair blynedd fel Prentis Cyllid GIG Cymru, yn amodol ar wiriadau cyn cyflogaeth a gwiriadau o gymwysterau a chymwyseddau eraill.    

Eisiau gwybod mwy am y rhaglen? Cliciwch yma i fynd yn ôl i'n prif ddewislen prentis
Rhannu: