Neidio i'r prif gynnwy

Yr Hyn a Gynigiwn i Chi

breichiau a dwylo yn gorgyffwrdd mewn cylch

Byddwn yn rhoi hyfforddiant, cymorth ac arweiniad ichi gynyddu eich potensial.

Bydd Rhaglen Prentisiaeth Cyllid Sector Cyhoeddus Cymru Gyfan yn eich ymestyn ac yn rhoi cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau rheolaeth ariannol ac arweinyddiaeth wrth astudio ar gyfer cymhwyster cyfrifeg proffesiynol trwy brofiad datblygu dwys, gan ddysgu gweithio ochr yn ochr â chlinigwyr a gweithwyr proffesiynol eraill. Yn ogystal â hyn, oherwydd bod gennym bartneriaeth arloesol â chyrff sector cyhoeddus eraill Cymru, mae’n gyffrous i ni allu cynnig cyfle i chi gymryd rhan mewn dau secondiad 6 mis i gael mewnwelediad a phrofiad gwerthfawr yng ngwasanaethau eraill y sector cyhoeddus.

Byddwch yn derbyn cefnogaeth ddatblygu gan y sefydliad sy’n lletya a’r Academi Gyllid trwy gydol y rhaglen dair blynedd gan gynnwys trafodaethau ynghylch perfformiad ac adborth yn rheolaidd i sicrhau eich bod yn dysgu ac yn datblygu eich sgiliau rheolaeth ariannol “yn y swydd”.

Yn ystod y contract cyflogaeth tair blynedd, byddwch yn datblygu sgiliau ac arbenigedd ariannol personol a phroffesiynol penodol ar gyfer rolau yn y dyfodol. Bydd y sgiliau hyn yn cael eu datblygu trwy'r profiad o reolaeth ariannol lwyddiannus wrth wneud y rolau a byddwch yn cael eich cefnogi i reoli eich datblygiad personol eich hun trwy lenwi cofnodion dysgu ac adolygiadau cynnydd. Bydd y rhaglen yn darparu gweithdai datblygu sgiliau, astudio ar gyfer cymhwyster technegydd cyfrifyddiaeth proffesiynol ffurfiol a mentor a chyfaill a fydd yn helpu gyda’ch datblygiad a’ch twf personol.

Rhannu: