Neidio i'r prif gynnwy

Arloesedd a Ychwanegu Gwerth

Gliniadur wedi

Sicrhau bod ein proffesiwn yn ddiogel ar gyfer y dyfodol, ychwanegu gwerth drwy ein gweithredoedd a chefnogi’r gwasanaeth i sicrhau’r gwerth gorau

 

Mae gan staff clinigol a staff y gwasanaeth feddwl mawr o’r gwerth y mae cyllid yn ei ychwanegu at y GIG, gan fod ein set sgiliau yn golygu ein bod yn bartneriaid delfrydol i wireddu newidiadau i wasanaethau, gwerthuso risg a chefnogi penderfyniadau ar sail tystiolaeth. Drwy gydol ein rhaglenni Arloesi ac Ychwanegu Gwerth, rydym yn rhoi sgiliau a gwybodaeth mwy arbenigol i staff cyllid fydd yn eu galluogi i greu, datblygu a gwreiddio syniadau a datrysiadau arloesol.

 

Rydym hefyd yn cefnogi strategaeth ddigidol Adran Gyllid GIG Cymru, sy’n anelu at wella cyfleoedd posibl o ddatrysiadau technolegol sy’n dod i’r amlwg.