Neidio i'r prif gynnwy

Newidiadau i arweinyddiaeth Bwrdd yr Academi Gyllid

Pobl yn rhoi eu dwylo at ei gilydd

Bob mis Medi mae Bwrdd yr Academi yn edrych yn ôl ar gyflawniadau'r flwyddyn flaenorol ac yn cytuno ar y rhaglen ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Mae hefyd yn gyfle i’r rhai sy’n arwain ein rhaglenni ddweud a ydynt ymgymryd â rhaglen wahanol neu gamu o’r neilltu er mwyn gadael i gydweithwyr eraill y Cyfarwyddwyr Cyllid gymryd rhan. Eleni bu nifer o newidiadau, gan gynnwys ein cadeirydd.


Cadeirydd yr Academi Gyllid


Penodwyd Glyn Jones fel Cadeirydd yr Academi Gyllid, bydd yn cymryd yr awenau oddi wrth Alan Brace. Cefnogir Glyn gan Hywel Jones, yr Is-gadeirydd, rôl newydd sy’n adeiladu ar y gefnogaeth anffurfiol yr oedd Eifion Williams yn ei rhoi i Alan.

Mae Alan yn parhau i fod yn aelod craidd o Fwrdd yr Academi Gyllid, yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Cyllid y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac fel Pennaeth Proffesiwn adrannau cyllid GIG Cymru.


Noddwyr a Chyfeillion Cyfarwyddwyr Cyllid (a elwir yn Is-Noddwyr bellach)

 

Pobl - Bydd Huw Thomas yn ymgymryd â rôl Noddwr Cyfarwyddwr Cyllid gyda chefnogaeth Andy Butler fel Is-Noddwr. Cymerodd Andy y rôl noddwr dros dro pan adawodd Russel Favager ac mae’n parhau i gadeirio’r Grŵp Arweinwyr Pobl.

Arloesi - Symudodd Claire Osmundsen-Little o’r rôl fel Bydi i rôl fel Noddwr, gan gymryd yr awenau oddi wrth Glyn Jones. Cefnogir Claire gan Bob Chadwick fel Is-Noddwr.

Partneriaeth - Bydd Pete Hopgood yn cymryd lle Mark Osland yn y rôl Noddwr a bydd Sue Hill yn ei gefnogi fel Is-Noddwr a Bob Chadwick ar y rhaglen ariannol glinigol.

Rhagoriaeth - Mae Chris Turley yn parhau fel Noddwr Cyfarwyddwyr Cyllid ac yn cael ei gefnogi gan Lynne Hamilton fel Is-Noddwr. Mae Lynne hefyd yn cadeirio'r Grŵp Llywio Gwella Llywodraethu Ariannol.

Wrth gyflwyno crynodebau o weithgarwch ym maes eu rhaglen ers mis Medi 2019, gwnaeth Noddwyr a Chyfeillion y Cyfarwyddwyr Cyllid a oedd yn camu o’r neilltu ddiolch i dîm yr Academi Gyllid am eu cefnogaeth, ynghyd â chydnabod cyfraniadau staff cyllid GIG Cymru sy'n gwirfoddoli i arwain a chefnogi prosiectau a rhaglenni penodol.

Cyflwynodd pob un o'r Noddwyr newydd eu rhaglen ar gyfer y flwyddyn i ddod, sy'n adeiladu ar lawer o brosiectau sy'n bodoli eisoes ac yn parhau â nhw, ynghyd â chyflwyno blaenoriaethau newydd. Byddwn yn sgwrsio â phob un ohonynt i ddarganfod rhagor am eu syniadau ar gyfer y dyfodol.

 

Rhannu: